שיטת הנראות המרבית
נראות מקסימלית היא שיטה נפוצה בסטטיסטיקה להתאמת מודל סטטיסטי לנתונים, ולחישוב אומדן לפרמטרים המאפיינים את המודל.


בהינתן מדגם מקרי מאוכלוסייה מסוימת וההתפלגות ממנה המדגם נלקח, הנראות המקסימלית מאפשרת לאמוד את הפרמטרים של אותה

ההתפלגות. עבור התפלגות נורמלית למשל, הנראות המקסימלית מאפשרת לאמוד את ערכם של התוחלת וסטיית התקן של ההתפלגות

הנורמלית המתארת את האוכלוסייה ממנה נלקח המדגם.
בשפה המתמטית מקובל לסמן את הנראות המקסימלית באותיות MLE, ראשי תיבות של
Maximum Likelihood Estimation.


חזרה לדף הפתיחהחזרה לדף של עודדבבילוגרפיהלדף של לירוןלדף של אוריאללדף של עומרי